Stockists

 

Birdies

116 W. 18th St., Kansas City, MO

 

Green Utopia

Mobile Shop - Kansas City Metro area

 

Hagoyah Hair Studio & Yoga Den

515 W. 75th St., Kansas City, MO

 

Holy Cow Market & Music

Kansas City, MO

 

Noir Arts & Oddities

1101 Mulberry St., Kansas City, MO

 

3&Me Boutique

1609 W. 39th St., Kansas City, MO